Velkommen til vårt anetre

her kan du se en opptegnelse av vår families slektshistorie

I det påfølgende oppstilling vil vi gjøre rede for litt av vår slektshistorie tilbake til rundt år 1500.
Vi har tatt med familiene til våre 3 svigerbarn.
I basen er det ogå tatt med en del slekter som verken Oddlaug eller Per er i slekt med.
Grunnen er at vi har gjort noen jobber for gode venner

3 thoughts on “Velkommen til vårt anetre”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *